Chờ đợi sau khi phỏng vấn

Chờ đợi sau khi phỏng vấn

        Những bước tiếp theo, bạn không có cách nào để nắm bắt được nó nhưng bạn vẫn có thể viết lần lượt lời cảm ơn cho mỗi vị giám khảo. Như vậy sẽ thể hiện sự cẩn thận và quan tâm của bạn, hơn nữa cũng vì thế mà tạo nên môộ chút tình cảm cá nhân của các giám khảo dành cho bạn. Bạn cần gửi lời cảm ơn đó sau 24 giờ phỏng vấn để tránh họ quên bạn.

        Nếu bạn cho rằng là thích hợp thì bạn xin giám khảo thỉnh giáo một vấn đề gì đó trên tờ giấy cảm ơn. Nếu nhận được câu trả lời thì hãy tỏ rõ niềm hy vọng của bạn, nếu không nhận được công việc đó thì chí ít bạn cũng đã tạo nên được mối quan hệ tốt đẹp rồi.

        Khi chờ tin tốt lành, đừng ngại viết lại kinh nghiệm phỏng vấn làn này ra giấy, xem chỗ nào tốt lần sau còn phát huy, chỗ nào chưa thật lý tưởng để lần sau còn sửa chữa và chú ý.

        Nếu không được tuyển dụng có thể gọi điện cho giám khảo xin hỏi chỗ nào cần phải sửa đổi đề tham khảo cho lần phỏng vấn sau. Nhất định đừng nên than thân trách phận như vậy chẳng giải quyết được gì cả.