Chuẩn bị cho buổi gặp gỡ nhà tuyển dụng

ĐIỀU QUAN TRỌNG CUỐI CÙNG BẠN CẦN LÀM HÔM TRƯỚC PHỎNG VẤN

Đó là những vấn đề đơn giản nhưng lại có thể cản trở khả năng tiến đến thành công, v. vậy, bạn h.y tự hỏi hai câu sau:

1. Tại sao bạn muốn làm công việc này?

2. Tại sao bạn muốn rời khỏi công ty hiện tại, hoặc tại sao công ty cũ sa thải bạn?

Hầu hết các ứng viên đều ngắc ngứ với những câu hỏi cơ bản này, nhưng bạn đừng để m.nh bị rơi vào hoàn cảnh đó nhé!

NGÀY THI ĐẤU CHÍNH THỨC

Hầu hết các ứng viên không nhận thấy một điều là công việc thật ra đ. thuộc về họ. Người phỏng vấn muốn gặp bạn bởi v. muốn tuyển dụng bạn. Họ đang gặp khó khăn mà bạn có thể giúp giải quyết được và họ đ. biết điều đó ngay khi đồng . hẹn phỏng vấn.

Vấn đề quan trọng bây giờ là bạn phải thuyết phục người phỏng vấn rằng họ đ. không nhận định sai lầm. Cờ đang nằm trong tay bạn và bạn có muốn phất không?

Những phút đầu tiên sẽ tạo nên không khí cho suốt buổi phỏng vấn, v. vậy bạn h.y nh.n thẳng vào mắt của người phỏng vấn, mỉm cười và nói rằng: “Tôi đ. mong đợi được gặp anh/chị”. Nếu anh/ cô ấy hỏi l. do, bạn h.y nêu ra l. do. Tr. chơi đ. bắt đầu và bạn đang có bóng trong chân. Hầu hết các nhà tuyển dụng đều muốn có những nhân viên “biết việc” và “sẽ làm được”. H.y bắt đầu buổi phỏng vấn như cách bạn thường bắt đầu các cuộc gặp khác, tức là h.y giải thích tại sao bạn có mặt ở đây. Đừng l.ng phí thời gian của nhà tuyển dụng bằng những câu tr. chuyện vu vơ về thời tiết hoặc một chương tr.nh truyền h.nh bạn vừa xem. Nhà tuyển dụng sẽ rất cảm kích bạn về điều đó.

Tùy theo mức độ quan trọng mà nhà tuyển dụng sẽ xem xét những yếu tố sau đây trong buổi phỏng vấn đầu tiên:

1. Tính cách cá nhân

2. Các thành tích liên quan đến lĩnh vực hoạt động của công ty

3. Động lực làm việc

4. Tính chủ động trong công việc

5. Kỹ năng giao tiếp

Trong buổi phỏng vấn, nhà tuyển dụng sẽ xác định xem bạn có những kỹ năng và kinh nghiệm mà anh/cô ấy cần không bằng cách thử “đọc” ngôn ngữ h.nh thể của bạn lồng trong bối cảnh những câu chuyện kể của bạn.