BA BÍ QUYẾT GIÚP BẠN TÌM VIỆC THÀNH CÔNG

Nghiên cứu

Là một người săn việc, bạn cần nghiên cứu và xác định:

• Những kỹ năng nổi bật của bạn.

• Các lĩnh vực/công ty đang cần những kỹ năng đó.

• Cách bạn t.m những công việc đó (thông qua bạn bè, quảng cáo trên báo, trang web t.m việc…).

• Nhu cầu cụ thể của từng công ty trong tầm ngắm của bạn.

• Người phụ trách tuyển dụng ở những công ty này.

• Cách tốt nhất để tiếp cận họ.

Những thông tin này sẽ giúp bạn quyết định cách tiếp cận nhà tuyển dụng. Chúng ta sẽ bàn tiếp về đề tài này trong phần sau của cuốn sách.

Sự phù hợp

Giải pháp (các kỹ năng) bạn chào bán phải phù hợp với nhu cầu của nhà tuyển dụng, bởi v. chúng giúp họ tháo gỡ khó khăn và giải quyết vấn đề. Họ quan tâm đến vấn đề của họ, chứ không phải việc làm của bạn. Đối với một ứng viên, nhà tuyển dụng chủ yếu quan tâm đến ba điều sau:

• Bạn có mang lại lợi nhuận cho công ty không?

• Bạn có giúp công ty tiết kiệm chi phí không?

• Bạn có góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty không?

Khi cuộc cạnh tranh toàn cầu ngày càng trở nên gay gắt, các công ty sẽ tìm kiếm ở ứng viên cả ba tiêu chuẩn trên. Trong phần sau của cuốn sách, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thể hiện sự phù hợp giữa giá trị của bạn với nhà tuyển dụng.

Tính kiên cường

Tính kiên cường là khả năng hồi phục từ thất bại và tiếp tục tiến về phía trước. Đây là một tố chất giúp các du kích săn việc tập trung vào mục tiêu đ. đặt ra và không ngừng vươn tới. Bạn hãy lạc quan trong mọi hoàn cảnh. Các du kích săn việc luôn t.m thấy

những điểm tích cực, ngay cả khi con người và sự việc không cho thấy tín hiệu tích cực nào.