Thực hành kỹ năng làm việc nhóm trong môi trường doanh nghiệp

Ngoài việc thực hành kỹ năng làm việc nhóm trong học tập, Nhà trường cần tạo điều kiện cho sinh viên hoạt động, làm việc nhóm trong môi trường doanh nghiệp. Có thể giúp sinh viên làm quen với việc làm việc nhóm trong môi trường công ty, doanh nghiệp theo phương án sau.

Sinh viên vừa học tại trường, vừa thực tập tại các doanh nghiệp.

Trong chương trình đào tạo của Khoa kinh tế-luật, sinh viên chỉ thực tập tại doanh nghiệp trong học kì thứ 8 ở năm học thứ 4 với lượng thời gian thực tập quá ngắn tại doanh nghiệp khoảng 3 tháng. Trong khi đó, việc rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm trong môi trường doanh nghiệp đòi hỏi phải thường xuyên, song song với việc học lý thuyết ở trường và kéo dài trong suốt 4 năm học. Vì thế, chúng tôi đề xuất giải pháp tổ chức mô hình liên kết giữa doanh nghiệp với nhà trường tạo điều kiện cho sinh viên thực tập và rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm trong suốt 4 năm học. Để làm được điều này cần có sự phối hợp đồng bộ giữa nhà thường và các doanh nghiệp.

Về phía doanh nghiệp:

        Cần có những doanh nghiệp tạo điều kiện cho sinh viên năm 1, 2, 3, 4 thực tập tại công ty mình. Tuy sinh viên năm 1, 2, 3 chưa có nhiều kiến thức chuyên môn và không thể làm nhiều việc cho doanh nghiệp nhưng việc hỗ trợ cho sinh viên các năm này đối với doanh nghiệp không hẳn là không có lợi. Thông qua việc hỗ trợ sinh viên thực tập, doanh nghiệp đã thu hút được nguồn nhân lực tương lai cho công ty mà không phải tốn kém quá nhiều chi phí

Về phía Nhà trường:

Để thực hiện được mô hình sinh viên vừa học, vừa thực tập tại doanh nghiệp đòi hỏi về phía nhà trường phải chủ động tìm những doanh nghiệp hỗ trợ. Sau đó, trung tâm quản lý sinh viên của Khoa sẽ giới thiệu các sinh viên vào thực tập tại các doanh nghiệp.Việc duy trì mô hình này trong dài hạn sẽ là rất khó khăn nên Nhà trường cần nỗ lực hợp tác chiến lược với doanh nghiệp