Hạ tầng công nghệ của thương mại điện tử

Hạ tầng công nghệ là một điều kiện cần cho hoạt động của THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ, do đó phải xây dựng được một nền tảng công nghệ đủ mạnh mới có thể đáp ứng

được yêu cầu của THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ. Công nghệ phục vụ cho THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ chủ yếu bao gồm công nghệ và viễn thông, công nghệ phần cứng và công nghệ phần mềm.

Nhìn chung trong cả ba lĩnh vực này trên thế giới đều đã phát triển ở mức độ

rất cao, quyền lực chủ yếu nằm trong tay của một số tập đoàn lớn. Do vậy vấn

đề phát triển công nghệ ở Việt Nam rất cần được quan tâm để có được cách đi

đúng đắn tránh tình trạng phụ thuộc về mặt cụng nghệ với các nước phát triển.

Về viễn thông, tận dụng lợi thế của một nước đi sau, Việt Nam hiện đã

và đang xây dựng một hạ tầng công nghệ tương đối hiện đại, có thể đáp ứng

được những yêu cầu của hoạt động THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ, song vẫn chưa đủ để có thể đáp ứng được việc áp dụng THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ trên quy mô lớn. Về công nghệ phần cứng và

phần mềm máy tính, Việt Nam vẫn còn yếu kém. Tuy gần đây đã có những

bước phát triển mới song xét một cách toàn diện thì cả công nghệ phần cứng

và công nghệ phần mềm của chúng ta vẫn chưa thể đáp ứng được những đòi

hỏi của THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ.

Đứng trước tình hình đó, những vấn đề cần phải giải quyết về mặt công

nghệ để phục vụ cho hoạt động THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ đối với Việt Nam lúc này là :

 Ban hành và phổ cập các chính sách, biện pháp khuyến khích đầu tư

phát triển công nghệ phục vụ hoạt động THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ; các tiêu chuẩn chung sử dụng

trong THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ, đặc biệt là chuẩn trao đổi dữ liệu điện tử (EDI và ebXML).

 Xây dựng tiêu chuẩn hạ tầng thông tin quốc gia nhằm tạo thuận lợi

cho việc kết nối và vận hành qua lại với hạ tầng cụng nghệ thông tin ASEAN

và các nước khác, xây dựng chính sách giá cả hợp lý trong viễn thông và truy

cập Internet nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho toàn dân tiếp cận Internet và THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ .

 Nghiên cứu xây dựng ban hành tiêu chuẩn hạ tầng công nghệ thông

tin quốc gia nhằm tạo thuận lợi cho việc kết nối và vận hành qua lại với mạng thông tin trong khu vực và các nước khác trên thế giới .

 Đẩy mạnh hoạt động lắp ráp máy tính nói riêng và các thiết bị điện tử

tin học khác nói chung tại Việt Nam để giảm giá thành các loại máy tính cá nhân thông thường, xây dựng các khu công nghiệp sản xuất phần cứng trên cơ

sở chuyển giao công nghệ từ nước ngoài. Đầu tư mua sắm và lắp đặt các thiết

bị điện tử hiện đại chuyên dụng cho Thương mại điện tử, cần đặc biệt lưu ý đến tính hiện đại của công nghệ, tránh tình trạng mua phải những máy móc

thiết bị có công nghệ quá lạc hậu.

 Có các chính sách và các biện pháp đặc biệt để xây dựng và củng cố

các trung tâm phát triển phần mềm, khuyến khích phát triển đầy đủ các phần

mềm hệ thống, bảo mật, trao đổi thông tin, thanh toán điện tử.

 Khuyến khích, hỗ trợ các ngân hàng và các tổ chức tín dụng triển khai

ứng dụng công nghệ mới vào hoạt động ngân hàng và các loại hình dịch vụ

ngân hàng, đặc biệt là dịch vụ thanh toán điện tử; xây dựng mạng kinh doanh

điện tử cho một số ngành công nghiệp có quy mô kinh tế lớn.

 

Quy trình dịch vụ tại Vieclambank

Bạn đang tìm kiếm một việc làm quản lý sản xuất, phiên dịch viên, kế toán,…và đã tìm thấy tại website của Vieclambank nhưng chưa biết liên hệ như thế nào với nhà tuyển dụng. Sau đây, Vieclambank giới thiệu đến các ứng viên quy trình dịch vụ của chúng tôi: 

1/ Liên hệ với Vieclambank tại văn phòng, email, fax

2/ Thông qua các đợt tuyển dụng, chúng tôi sẽ sàng lọc những hồ sơ thích hợp với yêu cầu của nhà tuyển dụng

3/ Những hồ sơ đạt yêu cầu sẽ tiến hành phỏng vấn

4/ Tuyển dụng: Vieclambank hỗ trợ quá trình thương lượng giữa doanh nghiệp và ứng viên thông qua tư vấn chuyên nghiệp về lương và điều kiện làm việc

5/ Cam kết: Vieclambank sẽ giới thiệu ứng viên thay thế nếu ứng viên được chọn nghỉ việc trong thời gian 2 tháng. 

Tự hào là cầu nối uy tín, chất lượng giữa người lao động và Nhà tuyển dụng, nhiều năm qua Vieclambank đã nhận được sự ủng hộ của nhiều đơn vị. Nhiều thông tin việc làm luôn được cập nhập thường xuyên tại website của chúng tôi: http://www.vieclambank.com

.