Bí quyết để hồ sơ xin việc của bạn ấn tượng hơn

Bởi đ. có quá nhiều người phóng đại về kinh nghiệm và năng lực của m.nh khi đi t.m việc nên các nhà tuyển dụng buộc phải cảnh giác trước những thông tin mà ứng viên đưa ra. Nếu bạn từng đạt bất cứ giải thưởng nào, được nhắc đến trong bài báo nào đó hoặc có bất cứ bằng chứng nào về các thành tích của bạn, bạn h.y viết thành một danh sách rồi gửi kèm với thư ngỏ và hồ sơ của bạn. Tôi đ. áp dụng cách này nhiều lần, lần đầu khi c.n là một người t.m việc, sau đó khi tôi là một chuyên viên tuyển dụng cho các dự án.

Một tấm h.nh có thể . nghĩa hơn ngàn lời nói; một bài báo, bức thư giới thiệu hay câu nhắn cám ơn từ khách hàng c.n đáng giá ngàn lần hơn thế. Ví dụ:

• Nếu bạn là sinh viên lần đầu đi t.m việc th. h.y gửi kèm bảng điểm của bạn. Nhà tuyển dụng sẽ ấn tượng hơn khi bạn đạt điểm trung b.nh cao và đ. từng làm một số công việc bán thời gian.

• Bản sao những bài báo và chứng nhận giải thưởng của bạn.

• Không nên gửi bản chính v. có thể bạn sẽ không lấy lại được.

• Trong các bài báo, h.y đánh dấu những d.ng đề cập đến bạn để người đọc đỡ mất công t.m kiếm.

• H.y đem những tài liệu này đến buổi phỏng vấn v. mỗi món trong bộ sưu tập của bạn đều có thể là một chủ đề thảo luận thú vị.