Trung tâm giới thiệu việc làm công

Trung tâm giới thiệu việc làm công

Trung tâm Giới thiệu việc làm công có thể do Nhà nước thành lập hoặc Nhà nước phối hợp với các tổ chức xã hội thành lập song vẫn chịu sự quản lý của Nhà nước. Trước đây, khi mới thành lập các Trung tâm Giới thiệu việc làm công chỉ tập trung vào người lao động bị mất việc, hoạt động chủ yếu là dàn xếp để người tìm việc có việc làm và người sử dụng lao động lấp đầy chỗ việc làm trống. Bên cạnh đó, có một số trung tâm đã bắt đầu tham gia vào hoạt động bảo hiểm thất nghiệp và trợ cấp thất nghiệp.

trung tâm giới thiệu việc làm công ở Hà Nội
Trung tâm giới thiệu việc làm ở Hà Nội

 Trong thập kỷ 60 hệ thống Trung tâm Giới thiệu việc làm công đã bắt đầu phát triển ở nhiều nước với chức năng chính là chắp nối việc làm và thực thi chính sách bảo hiểm.

 Những năm 70 hệ thống Trung tâm Giới thiệu việc làm đã được sử dụng mạnh mẽ như một công cụ để thực thi và giám sát chính sách việc làm, công cụ để điều tiết thị trường lao động nhằm ngăn chặn nạn thất nghiệp.

Hiện nay, trên thế giới cũng như ở Việt Nam hệ thống Trung tâm Giới thiệu việc làm công đã phát triển mạnh mẽ, đóng vai trò then chốt trong hoạt động giới thiệu việc làm và có tác động quan trọng trong việc điều tiết cung cầu lao động trên thị trường lao động. Ngoài ra nó còn đóng vai trò quản lý các Trung tâm Giới thiệu việc làm tư nhân.