Phỏng vấn là gì

1-                Khái niệm:

Phỏng vấn tuyển dụng là phương pháp để chọn lựa một ứng viên phù hợp với công việc dù ứng viên này sẽ đảm nhận một chức vụ hoặc công việc nào đó từ thấp đến cao

2- Mục đích, tầm quan trọng của phỏng vấn tuyển dụng

Phỏng vấn tuyển dụng là phương pháp hết sức quan trọng trong việc tuyển dụng để tìm ra ứng viên có cá tính và nhân cách phù hợp với công việc hay không điều này đóng vai trò quyết định trong việc nâng cao nguồn nhân lực trong xí nghiệp trong cuộc phỏng vấn sơ bộ thì phỏng vấn viên chỉ tìm hiểu xem ứng viên có cá tính và nhân cách phù hợp với công việc hay không, chứ chưa đi sâu vào chuyên môn, ngoài ra trong cuộc tiếp xúc sơ bộ này phỏng vấn viên tìm  cách cung cấp cho ứng viên những tin tức đầy đủ liên quan đến Công ty như ngành hoạt động, cơ sở nhiệm vụ mà ứng viên sẽ phải thực hiện. Những điều kiện làm việc, nguyên tắc thưởng, quyền lợi phụ trội… Trái lại trong kỳ phỏng vấn sâu, chính thức, nghĩa là sau khi ứng viên đã trải qua đa số các thủ tục tuyển chọn Công ty muốn kiểm tra lại tất cả những dữ kiện mà ứng viên đã cung cấp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau trong suốt giai đoạn lựa chọn, ngoài ra Công ty có thể yêu cầu ứng viên bổ túc một số tài liệu còn thiếu để cho ứng viên có thể chứng minh được sự trung thực của mình.

Ngòai mục đích nêu trên đây cuộc phỏng vấn chính thức còn mang nhiều ý nghĩa quan trọng khác như sau:

–   Để xem ứng viên lẫn cấp chỉ huy trong tương lai có dịp gặp gỡ nhau và hiểu biết nhau hơn.

–   Phỏng vấn xem ứng viên có thực sự đủ kiến thức hoặc trình độ đối với công việc sau này hay không.

–   Đánh giá một cách trực tiếp sắc thái bên ngòai của ứng viên như cách ăn mặc, dáng vóc, khoa ăn nói cũng như thái độ và tác phong của ứng viên.

–   Đánh giá một cách trực tiếp tài năng, óc thông minh cũng như tâm lý của ứng viên như: ý trí, nghị lực, mức độ thích nghi với hòan cảnh, trí phán đóan, óc suy luận, trí tưởng tượng, tình cảm và tham vọng….

1-                Khái niệm:

Phỏng vấn tuyển dụng là phương pháp để chọn lựa một ứng viên phù hợp với công việc dù ứng viên này sẽ đảm nhận một chức vụ hoặc công việc nào đó từ thấp đến cao

2- Mục đích, tầm quan trọng của phỏng vấn tuyển dụng

Phỏng vấn tuyển dụng là phương pháp hết sức quan trọng trong việc tuyển dụng để tìm ra ứng viên có cá tính và nhân cách phù hợp với công việc hay không điều này đóng vai trò quyết định trong việc nâng cao nguồn nhân lực trong xí nghiệp trong cuộc phỏng vấn sơ bộ thì phỏng vấn viên chỉ tìm hiểu xem ứng viên có cá tính và nhân cách phù hợp với công việc hay không, chứ chưa đi sâu vào chuyên môn, ngoài ra trong cuộc tiếp xúc sơ bộ này phỏng vấn viên tìm  cách cung cấp cho ứng viên những tin tức đầy đủ liên quan đến Công ty như ngành hoạt động, cơ sở nhiệm vụ mà ứng viên sẽ phải thực hiện. Những điều kiện làm việc, nguyên tắc thưởng, quyền lợi phụ trội… Trái lại trong kỳ phỏng vấn sâu, chính thức, nghĩa là sau khi ứng viên đã trải qua đa số các thủ tục tuyển chọn Công ty muốn kiểm tra lại tất cả những dữ kiện mà ứng viên đã cung cấp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau trong suốt giai đoạn lựa chọn, ngoài ra Công ty có thể yêu cầu ứng viên bổ túc một số tài liệu còn thiếu để cho ứng viên có thể chứng minh được sự trung thực của mình.

Ngòai mục đích nêu trên đây cuộc phỏng vấn chính thức còn mang nhiều ý nghĩa quan trọng khác như sau:

–   Để xem ứng viên lẫn cấp chỉ huy trong tương lai có dịp gặp gỡ nhau và hiểu biết nhau hơn.

–   Phỏng vấn xem ứng viên có thực sự đủ kiến thức hoặc trình độ đối với công việc sau này hay không.

–   Đánh giá một cách trực tiếp sắc thái bên ngòai của ứng viên như cách ăn mặc, dáng vóc, khoa ăn nói cũng như thái độ và tác phong của ứng viên.

–   Đánh giá một cách trực tiếp tài năng, óc thông minh cũng như tâm lý của ứng viên như: ý trí, nghị lực, mức độ thích nghi với hòan cảnh, trí phán đóan, óc suy luận, trí tưởng tượng, tình cảm và tham vọng….